Pesticiden horen niet thuis in de tuin of op het veld.

Ze maken meer kapot dan je denkt. Onze bijen en hommels, onze natuur en wijzelf lopen gevaar.

STEUN 2020PESTICIDEVRIJ

EN HELP ONS OM TEGEN 2020 ALLE PESTICIDEN VERBANNEN TE KRIJGEN

Steun de campagne

2020pesticidevrij is een initiatief van Velt vzw, in samenwerking met:

Logo Velt Logo BMF Logo Pidpa Logo Watergroep Logo Aa en Maas Logo Vlaanderen Logo Waterschap De Dommel Logo Riwa Logo Brabantse delta Logo provincie Limburg

Bouw mee aan de grootste pesticidevrije tuin van Europa

11906968 m2

is al pesticidevrij. Dat zijn maar liefst 1667 voetbalvelden.

Nieuws

Luxemburg verbiedt als eerste EU-land glyfosaat

Glyfosaat, lang het actieve bestanddeel van de onkruidverdelger Roundup, ligt al een tijdje onder vuur. En nu heeft  Luxemburg beslist om het gebruik  vanaf 1 januari 2021 volledig te verbieden. Dus niet alleen voor particulieren, maar ook voor landbouwers. Daarmee is het de eerste EU-lidstaat met een totaalverbod.

Lees meer

Wat brengt 2020?

We gaan met 2020pesticidevrij ons laatste campagnejaar in.

Volledig pesticidevrij zullen we na dit jaar niet zijn, zo realistisch zijn we wel. Maar toch hebben we de voorbije jaren heel wat dingen kunnen realiseren of op de politieke agenda plaatsen.De belangrijkste verwezenlijking is zonder twijfel onze bijdrage aan het Europees verbod op een aantal neonicotinoiden. En ook dit jaar blijven we timmeren aan een wereld zonder pesticiden. Jij kan daarbij helpen!

Lees meer

Onderzoek naar pesticiden in mezenbollen

Onlangs onderzocht Velt de aanwezigheid van pesticiden in dode meesjes. De resultaten zijn verontrustend: in de 95 mezennestjes die we analyseerden vonden we maar liefst 36 verschillende pesticiden, vooral DDT. Waar komen die pesticiden vandaan? Komen ze misschien van de mezenbollen die we straks massaal in de tuin hangen?

Lees meer
lees meer nieuws

Vaak gestelde vragen

Wat verstaan we onder pesticiden?

Pesticiden zijn stoffen die men gebruikt om ongewenste organismen (zoals planten en dieren) te doden. Er is een verschil tussen de plaats en het doel waarvoor ze ingeschakeld worden. Bovendien worden ze ook dikwijls benoemd volgens het te bestrijden organisme.

Lees meer

Welke impact hebben pesticiden op ons milieu?

Je weet waar je pesticiden spuit, maar je weet niet waar ze terechtkomen. Ze spoelen mee met regenwater en belanden zo in het oppervlakte- en drinkwater. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) voerde metingen uit in Vlaamse waterlopen naar neonicotinoïden en ze vermoedt dat pesticiden ons ecosysteem verstoren.

Lees meer

Zijn neonicotinoïden schadelijk?

De voorbije jaren verschenen regelmatig studies die het schadelijk effect van neonicotinoïden (insecticiden) op bijen aantonen. Deze zomer publiceerde de Hoge Gezondheidsraad van België, het wetenschappelijk expertisecentrum dat de Belgische overheid adviseert over gezondheid, nog een erg kritisch rapport.

Lees meer

Welke impact hebben pesticiden op onze gezondheid?

De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) maakte een grondige studie over het hormoonverstorende effect van gewasbeschermingsmiddelen. Van de 41 geteste actieve stoffen bleken er 15 effectief hormoonverstorend te werken. Volgens de studie zijn hormoonverstoorders mede de oorzaak van een lager IQ, obesitas, vruchtbaarheidsproblemen en zelfs 5 procent van de autismegevallen.

Lees meer

Mogen openbare besturen nog pesticiden gebruiken? En particulieren?

In Vlaanderen mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken voor het beheer van o.a. parken, begraafplaatsen en speelzones. Ook in Nederland zijn er strikte regels. Particulieren mogen in Vlaanderen geen pesticiden meer gebruiken om de stoep onkruidvrij te houden. In Nederland is dit verbod er (nog) niet.

Lees meer

Hoe lang heeft het gebruik van pesticiden invloed op je tuin?

Onkruidverdelgers vernietigen een breed scala aan planten. Het duurt soms een tijd voor herbiciden afgebroken worden. Voor Calaris is er bijvoorbeeld meer dan twee maanden nodig in het labo vooraleer vijftig procent van het middel is afgebroken.

Lees meer
lees meer vragen
2020 pesticidevrij poster

Over ons

Het is intussen duidelijk dat pesticiden slecht zijn voor onze gezondheid, voor het milieu, de bodem en het water. Daarom willen we tegen 2020 een pesticidevrije wereld.

Dat willen we bereiken door burgers, industrie en overheid te informeren over de schadelijke effecten van pesticiden en duidelijk te maken dat het gebruik ervan eigenlijk overbodig is. Er zijn heel wat preventieve maatregelen tegen ‘on’kruid en ‘on’gedierte.

Help je mee om een verbod op de verkoop van pesticiden te verwezenlijken? Dat zou fantastisch zijn!

Steun de campagne
logo Velt

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Zo blijf je op de hoogte van deze campagne en de behaalde doelstellingen.

Privacyvoorwaarden